View Single Post

  #2 (permalink)  
Old 01-11-2018, 06:05 PM
abc160561b1 abc160561b1 is online now
Registered User
 
Join Date: Dec 2017
Posts: 58
Xem tất cả các loại răng sứ tại dây


Răng sứ quý kim

Ưu điểm:

Độ bền cao.
Khi dùng răng sứ bằng kim loại quý, bạn sẽ không lo bị xám ở cổ răng sau nhiều năm s_ dụng.
M_u sắc răng tự nhiên hơn so với răng sứ kim loại thường.
Dễ tương th_ch với răng v_ nướu cũng như hạn chế sự đổi m_u của răng.
V_ng có t_nh sát khuẩn, nên răng sứ quý kim có tác dụng chống viêm nhiễm.
Nhược điểm:

Do s_ dụng những kim loại quý hiếm v_ yêu cầu kỹ thu_t thực hiện cao cấp nên chi ph_ cao hơn so với răng sứ titan v_ kim loại thường
Có rất _t phòng khám nha khoa có thể thực hiện được kỹ thu_t n_y v_ bạn cần chọn những địa chỉ uy t_n, tin c_y.
Răng to_n sứ: Răng to_n sứ có m_u sắc đẹp, tự nhiên, không bị đổi m_u v_ không gây dị ứng. Răng to_n sứ có các thương hiệu phổ biến l_ Zirconia, Cercon, Emax.

Răng to_n sứ
Reply With Quote top