View Single Post

  #5 (permalink)  
Old 12-31-2018, 06:15 PM
dangtinraovattphcm dangtinraovattphcm is offline
Registered User
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 257
ThietKeWebChuyen.Com - 0934 150 770 Zalo - Thiết kế web nh_ chùa, tin tức Ph_t giáo, các nơi linh thiêng ...

Chúng tôi nh_n:

Thiết kế web cho nh_ chùa theo yêu cầu

Thiết kế web đăng tải các tin tức Ph_t giáo, giáo hội, thư viện kinh ph_t, b_i giảng, video, audio giảng kinh ...

Thiết kế web đình, miếu, các nơi linh thiêng

V_ cung cấp dịch vụ quản lý website sau khi thiết kế xong

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Ho_ng Mr ) - ThietKeWebChuyen. Com
Reply With Quote top